Pravidla

Turnaje a liga probíhají podle oficiálních pravidel beachvolejbalu. Vzhledem k tomu, že hrajeme bez rozhodčích, se ale najde několik oblastí, v nichž se od těchto pravidel odlišujeme nebo považujeme za důležité je dovysvětlit.

Organizační stránka:

 • Týmy se k sobě na hřišti chovají uctivě a slušně.
 • Před zápasem se týmy setkají u sítě, pozdraví se a losují (nebo se domluví) o stranu a servis.
 • Rozhodčí na hřišti není přítomen, proto jsou sporné situace (např. dotek sítě, nečisté údery, auty atd. řešeny formou domluvy obou týmů).
 • V případě, že se týmy na řešení situace neshodnou, výměna se opakuje.
 • Výsledek zápasu na turnaji předá zapisovatel(ten co otáčí skóre) neprodleně pořadateli.
 • Výsledek ligového zápasu oznámí vítězný tým ještě v den odehrání zápasu organizátorovi domluveným způsobem.
 • Oba týmy uklidí bezprostředně po zápase společně kurt.
 • Vítězný tým plní bez prodlení funkci zapisovatele následujícího utkání, pokud pořadatel neurčí jinak.

Často řešené body z pravidel:

 • Míč je „mimo“, když: dopadne na zem zcela mimo čáry vymezující hřiště. Pokud se míč dotkne jakýmkoli způsobem čáry, je považován za dobrý.
 • Hráči je dovoleno přesáhnout rukou za síť po jeho útočném úderu za předpokladu, že úder do míče byl proveden ve vlastním hracím prostoru.
 • Jestliže míč přeletí celým objemem k soupeři, nesmí se ho útočící hráč dotknout.
 • Dotek bloku se počítá jako jeden ze tří úderů.
 • Blokař může rukou přesahovat síť na území soupeře, ale nesmí se míče dotknout před útočníkem.
 • Smeč je jediný úder, který je povoleno přijímat prsty.
 • Při servisu soupeře musí mít přijímající hráč dobrý výhled – je zakázáno jakýmkoli způsobem clonit soupeři.

Speciální pravidla My Beach Clubu:

 • Turnaje i ligu hrajeme s míčem Mikasa VLS300. Pokud se oba týmy domluví, je možno použít k zápasu i jiný míč určený pro beachvolejbal.
 • Jakékoliv odbití míče prsty přes síť je zakázáno!
 • Při mixech podává muž pouze na muže. V případě, že netrefí jeho polovinu hřiště, má právo na jeden opravný míč. Pokud netrefí znovu, bod získává soupeř. Žena může servírovat kamkoliv.
 • V rámci jednotlivých turnajů se může měnit systém počítání a délky zápasů. Konkrétní systém a způsob počítání bodů sdělí pořadatel vždy na začátku turnaje nebo bude zaslán v propozicích.