Přihlášené týmy

Podle počtu budou přihlášené týmy rozdělené do skupin čítající maximálně 10 týmů. Vyhrazujeme si právo na úpravu herního systému podle počtu přihlášených.